Styrdokument

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009-2015. Med ensamrätt.   

Skogmans förskolor

Styrdokument


De styrdokument vi utgår ifrån är:


Läroplan för förskolan, LpFö 98/16 (pdf) »


Stockholm stads förskoleplan (pdf) »


Stockholm stads riktlinjer för fristående förskola »

(för privat förskoleverksamhet)


FN:s barnkonvention (extern) »


Skogmans förskolors pedagogiska profilEn kort sammanfattning av läroplanen för förskolan:

LpFö 98/10 är uppdelad i fem områden där mål och riktlinjer anges.


Normer och värden

Förskolan ska verka för att barnen utvecklar öppenhet, respekt för olikheter, grundläggande demokratiskt tänkande samt  förmåga att ta ställning till olika etiska dilemman. Att de utvecklar förståelse för människors lika värde oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.


Utveckling och lärande

Varje barn ska ges möjligheten att utveckla sin identitet, sin motoriska förmåga, sin språkliga och sin kreativa förmåga. De ska få grunderna inför att lära sig läsa, skriva, räkna och utforska.

 

Barns inflytande

Barn har en naturlig lust och mycket stor förmåga att lära. Förskolans uppgift är att ge barnen möjlighet att behålla sin upptäckarlust. Det gör vi exempelvis genom att ta vara på barnens initiativ och intressen och de ska få möjlighet att utveckla dem vidare. Barn ska ges möjlighet att påverka sin vardag, få uttrycka sina tankar och åsikter. De ska få för- ståelse för och delta i demokratiska processer.


Förskola och hemmet

Förskolans arbete med barnen ska kännetecknas av ett respekt och förtroendefullt samarbete med hemmet.


Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska arbeta för att övergångarna mellan olika verksamheter

ska underlättas för barnen.


Hem »

"Alla barn har rätt till kultur-upplevelser av hög kvalité"

Magiska skogen i barnradion

Klicka på bilden för att börja lyssna på någon av de fem fantastiska äventyren i Magiska skogen!


Inspelat av vår musikteatergrupp för Barnradion/Sveriges Radio. Illustration:

Gunilla Hagström/Form Nation

Våra förskolor