Ledningen

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009-2015. Med ensamrätt.   

Skogmans förskolor

Skogmans förskolors ledning


Rose-Marie Skogman är vd/förskolechef för Skogmans förskolor. Att hålla en hög kvalité på den pedagogiska verksamheten är en hjärtefråga för Skogmans förskolor. Därför har ledningen förstärkts med en utvecklingsledare.


Du kan läsa mer om vår drivkraft och vår ledningsfilosofi under Om oss.

Rose-Marie Skogman, vd och förskolechef


Rose-Marie äger och leder Skogmans för- skolor. Hon har 38 års erfarenhet av kommunal

förskoleverksamhet. 


Hon är leg. förskollärare

med ledarutbildning.


Rose-Marie är ledamot  i Stockholm stads branschråd för för- skolan, ett samarbets- forum för kommunala och fristående anordnare av förskolor.


08 - 409 046 01

E-posta Rose-Marie »


Hem »

Mats Jonsson, senior advisor/styrelseledamot


Mats startade Skogmans förskolor tillsammans med Rose-Marie Skogman.


Mats har en bakgrund som egen företagare i byggbranschen.


Mats är styrelseledamot och senior advisor i Skogmans förskolor.


08-409 046 03

E-posta Mats »

Irmela Lilja, utvecklings-ledare och webbredaktör


Irmela ansvarar för rekrytering, internutbild- ning, handledning och systematiskt kvalitets-arbete.


Hon är även redaktör för webbsidan och ansvarig för intern och extern information.


Utbildningsbakgrund: leg. förskollärare och journalist.


08 - 409 046 02

E-posta Irmela »


 

"Alla barn har rätt till kultur-upplevelser av hög kvalité"

Att börja hos oss

Magiska skogen i barnradion

Klicka på bilden för att börja lyssna på någon av de fem fantastiska äventyren i Magiska skogen!


Inspelat av vår musikteatergrupp för Barnradion/Sveriges Radio. Illustration:

Gunilla Hagström/Form Nation

Skogmans egen musik!

Länk till Spotify

Maten i våra förskolor

Våra förskolor