Klagomålshantering

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009-2015. Med ensamrätt.   

Skogmans förskolor

Rutiner för synpunkter och klagomålshantering


Så gör du

Om du som förälder är missnöjd eller vill lämna synpunkter tar du det i första hand

muntligt med ditt barns ansvarspedagog eller med avdelningsansvarig pedagog.


Om du inte är nöjd med det gensvar du får eller med de åtgärder som föreslås eller genomförs på avdelningen kan du vända dig till förskolechefen. Detta ska göras skriftligt om vi ska kunna följa våra rutiner för klagomålshantering.


Använd Blankett för klagomål som du når via länken nedan. Du kan se hela dokumentet för att få veta hur våra rutiner ser ut. Du behöver bara skriva ut den första sidan som du ska fylla i personligen.


Blanketten kan lämnas personligen eller e-postas, se kontaktuppgifter. Du kan även posta blanketten till följande adress: Skogmans förskolor, Torögatan 35,

122 65 Enskede


Blankett för klagomål »


Återkoppling

Inom fem arbetsdagar får du en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. (Under semestertider ber vi er att alltid ta en personlig kontakt för att vi ska kunna svara inom den tiden.) Vi kontaktar dig då och bokar in ett personligt möte eller ett telefon-möte. Inom två veckor efter mötet/samtalet får du ett svar kring hur klagomålet har hanterats och eventuella åtgärder.


Kontaktuppgifter »


Direkt till Stockholms stad

Det är även möjligt att anmäla ärenden direkt till Stockholms stad men ärendet skickas till huvudmannen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskolan.


Hem »

"Alla barn har rätt till kultur-upplevelser av hög kvalité"

Att börja hos oss

Magiska skogen i barnradion

Klicka på bilden för att börja lyssna på någon av de fem fantastiska äventyren i Magiska skogen!


Inspelat av vår musikteatergrupp för Barnradion/Sveriges Radio. Illustration:

Gunilla Hagström/Form Nation

Skogmans egen musik!

Länk till Spotify

Maten i våra förskolor

Våra förskolor