Invänjning

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009-2015. Med ensamrätt.   

Skogmans förskolor

Invänjning i Skogmans förskolor


Nyckelord vid invänjning: trygghet, tillit och tid

Tiden vi ägnar åt invänjningen är starten på ett långvarigt samarbete mellan er föräldrar och oss i förskolan. För många barn är det deras första stora erfarenhet av att vara åtskilda från familjen under dagarna.


Ta er tid för den viktiga invänjningen

En av er föräldrar behöver vara med barnet i förskolan i ungefär tre till fem dagar. Men planera in tid för invänjning i minst 14 dagar, gärna längre, innan den som är föräldraledig ska tillbaka till arbetet. En del barn behöver längre invänjning än några dagar.


Börja om möjligt med korta dagar

Alla barn mår bra av kortare dagar den första tiden efter förskolestarten. Det är många nya intryck att smälta och många nya relationer till barn och vuxan att hitta in i på förskolan.


Trygga, välinformerade vuxna ger trygga barn

Ni är med ert barn under invänjningen och lär känna oss pedagoger, barngruppen, förskolans miljö och arbetssätt. När ni visar att förskolan är en bra plats att vara på ökar barnets känsla av trygghet i den nya miljön.


Kort sagt: Ju tryggare ni föräldrar känner er med oss på förskolan desto tryggare kommer ert barn att känna sig!


Som förälder 

… tar du huvudansvaret för barnet.

… byter, snyter och tröstar.

… är du barnets trygghet.

… är du länken mellan barnet och ansvarig pedagog.


Pedagogen

… väntar in barnets intresse för kontakt med omgivningen och svarar

på den. Hon/han tar inte barnet ifrån dig utan tar emot barnet när det kommer.

… stöttar ditt barn att bli trygg med barn, vuxna och den nya miljön.Exempel på schema för invänjningen »


Om att anpassa livet under invänjningen »


Hem »"Alla barn har rätt till kultur-upplevelser av hög kvalité"

Magiska skogen i barnradion

Klicka på bilden för att börja lyssna på någon av de fem fantastiska äventyren i Magiska skogen!


Inspelat av vår musikteatergrupp för Barnradion/Sveriges Radio. Illustration:

Gunilla Hagström/Form Nation

Våra förskolor