skondalskulturforskola

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009. Med ensamrätt.   

Sköndals kulturförskola


Sköndalsvägen 89 i Sköndals centrum

karta »Presentation av förskolan


Sköndals kulturförskola har plats för 38 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är indelade i hemvisterna; Solen, Rosen och Fyrklövern. Under dagen delar vi in oss i grupper för att barnen ska få en lugn och stressfri dag.


Barnen får varje vecka uppleva mycket utevistelse, skapande, teater, sång och musik tillsammans med våra pedagoger och våra kulturarbetare; teaterpedagog och musiker. En gång i veckan kommer vår fiollärare och spelar med de barn som vill och är över fyra år.


Vi ger barnen grundläggande begrepp och möjlighter till att utforska och upptäcka utifrån de strävansmål som regleras i Läroplanen för förskolan. Vi fokuserar speciellt på områdena språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap.


Sköndals kulturförskola ligger i Sköndals centrum i direkt närhet till flera lekplatser och lekvänliga, bilfria innergårdar. Alldeles intill finns bibliotektet. Utevistelse med barnen är en viktig del av det dagliga arbetet i Sköndals kulturförskola och lägger grunden till barnens välmående och utveckling av kropp och sinne.


De får frisk luft, ordentligt med rörelse och möjligheter till att leka på en större yta och välja andra typer av lekar än de kan göra inomhus. Vi är ute varje dag med få undantag.


Pedagogerna har överblick över barnens lek och deras sociala relationer och säkerhet. Vi förflyttar oss hela tiden mellan barnens aktiviteter. Vi finns till hands när barnen behöver en pedagogs stöd i att utveckla sin lek och sin förmåga att lösa eventuella konflikter och kommunicera med sina kamrater.


Vi ger barnen möjlighet att uppleva glädjen i att vara ute och känna naturens olika skiftningar. I våra naturaktiviteter får barnen även de grundläggande begreppen i naturvetenskap som de har glädje av senare när de börjar skolan.
Läs mer om vår profil »


Hem »