Öppettider

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009. Med ensamrätt.   

Öppettider


Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är mellan kl 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton då förskolan är stängd.


Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet. I övrigt utgår vi ifrån det behov av vistelsetid som föräldrarna har uppgivit, utifrån arbete eller studier, när vi lägger scheman för pedagogerna.


För god personaltäthet behövs framförhålling

Vi ska förstås ha högst personaltäthet när det är flest barn på förskolan. Därför öppnar vi först när det första barnet kommer och stänger när det sista barnet går.


Ibland innebär ändrad vistelsetid att vi behöver lägga om personalens scheman och det har vi bara rätt att göra med 14 dagars framförhållning. Meddela därför ändrat behov av vistelsetid för ditt barn så snart du kan.


Vistelsetid under föräldraledighet

När en förälder är föräldraledig med ett syskon får det barn som har förskoleplats delta i verksamheten under 30 timmar i veckan. Tiden kan fördelas på fyra till fem dagar, med start- och sluttider mellan kockan 8-9 och 14-16. Detta börjar gälla en månad efter småsyskonets födelse.


Hem »