Kulturförskolan Poseidon

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009. Med ensamrätt.   

Kulturförskolan Poseidon - Haninge


Kulturförskolan Poseidon, Skogmans förskolor

Adress: Poseidons torg 4, mitt emot biblioteket och kulturhuset. Pendeltåget

och Handenterminalen finns på fem minuters promenadavstånd.


karta »


Sök plats: Haninge kommuns förskolekö.


Kontakt: Förskolechef Rose-Marie Skogman 08-409 04 601

E-posta Rose-Marie »


Presentation av förskolan


Kulturförskolan Poseidon har plats för 50 barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningen Sjö-stjärnan välkomnar barn i åldrarna omkring 1-3 år. Avdelningen Sjölejonet tar emot barn mellan cirka 1-3 år. Avdelningen Sjöhästen tar emot barn mellan cirka 3-5 år.


Vi delar upp oss i små grupper under dagen för att alla barn ska bli sedda och få

en stressfri vardag på förskolan. Vi kommer att ha vår utevistelse i närliggande lek-parker och i Rudans friluftsområde.


Här arbetar fem till sju pedagoger (beroende på hur många små barn det för tillfället finns i gruppen). Kulturförskolan Poseidons musiker och Skogmans förskolors teaterpedagog har varje vecka musik- och teaterverksamhet med barnen.


Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan och betonar särskilt trivsel och goda värderingar samt de prioriterade nationella målen inom: språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap.


Förskolan leds av förskolechef Rose-Marie Skogman.


Läs mer om vår profil »


Hem »