Hem

Copyright © Skogmans förskolor ab 2009. Med ensamrätt.   

Tellusbarn förvärvar Skogmans förskolor


Tellusbarn har förvärvat Skogsmans förskolor och tillträder som huvudman från och med 15e januari 2020.


- Vi är mycket glada att få ansvaret att förvalta den verksamhet som Rose-Marie Skogsman och hennes engagerade medarbetare utvecklat och har för avsikt att bygga vidare på den pedagogiska kvalitén som kännetecknat verksamheten säger Tellusbarns VD Bijan Fahimi.

 

Tellusbarn grundades 2007 och driver 15 förskolor i Stockholms och Uppsala län och nu med Skogmans förskolor kommer vi nu växa till 19 förskolor. Detta förvärv innebär att Tellusbarn etablerar sig i ytterligare en ny kommun nämligen Haninge kommun. Tellusbarns vision är att alla våra barn ska få en bra start i livet inför mötet med den stora världen.


Alla förskolor inom Tellusbarn är allmänpedagogiska men är särskilt fokuserade på språk, hälsa och skapande. Det innebär bland annat att vi har gemensamt formulerade mål kring dessa områden på alla våra förskolor. De flesta av förskolorna har en konstpedagog i sin verksamhet och några involverade i internationella konstprojekt.


Många av förskolorna deltar i ett forskningsprojekt med Stockholms universitet kring en språkutvecklande metod som heter Dialogic bookreading och vi har flera verksamheter som är svensk-engelsk. Läs gärna mer på vår hemsida www.tellusbarn.se

 

- Barnens musikaliska och visuella språk en av Tellusbarn viktiga profilområden. Skogmans förskolors mångåriga arbete med kulturfrågor kommer att bidra till utveckling av Tellusbarns arbete med dessa frågor. Vi kommer tillsammans utgöra en stark lokal organisation i södra Stockholm med attraktivt varumärke och gedigen verksamhet. Skogmans förskolors medarbetare och familjer kommer genom detta förvärv få tillgång till en stabil centralorganisation med tillgång till erfarna ledare, specialpedagoger samt ekonomisk och administrativ support säger Bijan Fahimi.

 

Rektor kommer bli Erika Klingemo som har arbetat som rektor i flera år, i både enskild och kommunal verksamhet. Erika har flera utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, verksamhetsutveckling och har även arbetat som kvalitetsgranskare och besökt flertalet förskolor runt om i Sverige.


  • Det ska bli fantastiskt roligt att få ta del av Skogmans förskolor och hur er profil kan berika våra verksamheter och se hur vi tillsammans kan utvecklas.  Vi ser fram emot att lära känna all personal samt alla barn och tillhörande familjer säger Erika Klingemo.

 

För mer information kontakta gärna Erika Klingemo

 

erika.klingemo@tellusbarn.se

tel:070-760 20 17